Miễn trừ trách nhiệm

Chính sách miễn trừ trách nhiệm website VN88 Cam là tài liệu quy định các điều kiện và giới hạn về trách nhiệm của Vn88 Cam đối với người sử dụng website hay các dịch vụ trên website https://vn88cam.com/. Tại chính sách này, chúng tôi xin miễn trừ hoặc giảm trách nhiệm của mình đối với các tổn thất, thiệt hại hoặc rủi ro phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin trên website https://vn88cam.com/ cung cấp. Vì vậy, bạn đọc vui lòng xem kỹ mọi thông tin, điều khoản chính sách trước khi tiếp tục sử dụng website.

Bằng việc tiếp tục sử dụng website, chúng tôi hiểu rằng bạn đã đồng ý và cam kết với tất cả các điều khoản quy định tại chính sách miễn trừ trách nhiệm dưới đây!

Phạm Vi Áp Dụng

Chính sách miễn trừ trách nhiệm này áp dụng cho tất cả người chơi truy cập và sử dụng trang web VN88 Cam (sau đây gọi là “Trang Web”) và mọi dịch vụ, thông tin và nội dung được cung cấp trên trang web này.

Miễn Trừ Trách Nhiệm

Trang web https://vn88cam.com/ này cung cấp các thông tin, dịch vụ và nội dung dựa trên cơ sở “như cung cấp” và “như có sẵn”, mà không có bất kỳ sự bảo đảm hoặc cam kết nào, ngay cả rõ ràng hoặc ngụ ý. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng thông tin, dịch vụ hoặc nội dung trên trang web.

Mọi quyết định của bạn dựa trên thông tin, dịch vụ hoặc nội dung trên trang web là ở mức độ riêng lẻ và chịu trách nhiệm của bạn.

Miễn trừ trách nhiệm Vn88 Cam
Miễn trừ trách nhiệm Vn88 Cam

Miễn trừ trách nhiệm với quyết định cá cược

Trang website https://vn88cam.com/ cung cấp các nội dung liên quan tới cá cược trực tuyến, song chúng tôi không khuyến khích người chơi tham gia cá cược online. Bởi vậy mọi quyết định cá cược trực tuyến đều thuộc về người chơi. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về thiệt hại phát sinh từ việc tham gia cá cược trực tuyến của người chơi. Vui lòng cân nhắc kỹ trước khi quyết định tham gia vào nhà cái.

Miễn trừ trách nhiệm về tính chính xác trên website

Mặc dù luôn cố gắng mang tới các thông tin chuẩn xác nhưng chúng tôi không cam kết 100% các thông tin cung cấp trên website là đúng. Bởi vậy chúng tôi không chịu trách nhiệm về những thiệt hại phát sinh khi người dùng sử dụng thông tin hay dịch vụ trên website.

Miễn trừ trách nhiệm về sự cố kỹ thuật

Mặc dù luôn mong muốn mang tới cho người dùng trải nghiệm tốt nhất, song chúng tôi cũng không tránh khỏi những sự cố kỹ thuật có thể phát sinh. Bởi vậy chúng tôi không chịu trách nhiệm liên quan tới những thiệt hại phát sinh do sự cố kỹ thuật của người dùng.

Quyền sở hữu trí tuệ

Mọi nội dung trên website VN88 Cam đều được bảo vệ bởi luật bản quyền và sở hữu trí tuệ. Bạn không được phép sao chép, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

Liên kết đến trang web khác

Website VN88 Cam có thể chứa liên kết đến các trang web khác không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho nội dung hoặc tính bảo mật của các trang web khác.

Thay Đổi và Cập Nhật

Chúng tôi có quyền thay đổi, điều chỉnh hoặc cập nhật bất kỳ phần nào của chính sách miễn trừ trách nhiệm này mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng tiếp tục của bạn sau bất kỳ thay đổi nào đều ngụ ý sự chấp nhận của bạn đối với những thay đổi này.

Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến đóng góp nào về chính sách miễn trừ trách nhiệm này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ dưới đây:

  • Địa chỉ: Số 18 ngõ 160, Đường Lạc Trị, Thị Trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội
  • Số điện thoại: 0367868686
  • Email: [email protected]
  • Website: https://vn88cam.com/

Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện trong chính sách này, vui lòng không sử dụng website!

Trân trọng,

BQT VN88 Cam